Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία/Ανακοινώσεις

Επιστολή ΕOΕ προς Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Αθήνα 9/9/2021

 

Θέμα: Εμβολιασμός Ογκολογικών ασθενών

 

Κα Πρόεδρε όπως γνωρίζετε οι ογκολογικοί ασθενείς είναι περισσότερο ευαίσθητοι στη μόλυνση από τον covid-29 έναντι του υπόλοιπου πληθυσμού.

Όταν δε μολυνθούν, η εξέλιξη της νόσου είναι βαρύτερη και η θνησιμότητα πολλαπλάσια των υπόλοιπων ασθενών.

Για το λόγο αυτό οι ογκολογικοί ασθενείς θα πρέπει να λάβουν την τρίτη (επαναληπτική δόση) κατά προτεραιότητα.

 

Μετά τιμής

το Δ.Σ. της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας.