Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία/Ανακοινώσεις

Κλιμάκιο της Ε.Ο.Ε., θα παρέχει και φέτος δωρεάν τις ιατρικές του υπηρεσίες, στην Νίσυρο από τις 26/10/2017 έως και τις 30/10/2017