Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία/Ανακοινώσεις

Εξέταση ασθενών στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών

 

 

Δευτέρα 24/10/16 από 16:00 έως 19:00 (χειρουργός-γενική ιατρός-μικροβιολόγος-πλαστική χειρουργός).

Τρίτη 25/10/16 από  10:00 έως 14:00 (χειρουργός-γενική ιατρός-μικροβιολόγος-πλαστική χειρουργός)

Τετάρτη  26/10/16 από   10:00 έως 12:00    (χειρουργός-γενική ιατρός-μικροβιολόγος-πλαστική χειρουργός) και το απόγευμα από 16:00 έως 19:00  (γενική ιατρός-πλαστική χειρουργός).